Mathildedalin kylää ei olisi sellaisena ilman Tuula ja Harri Gustafssonin visiota

Mathildedalin kylänäkymä, joka esittää joen yllä olevaa lehvästöä ja myllyn pyörää.

 

Mathildedalissa vaalitaan kulttuuria, käsityöläisyyttä ja yrittäjyyttä yhtenä kokonaisuutena. Kylä on noussut viime vuosina yhdeksi Suomen kotimaanmatkailun hittikohteista. Nousun taustalla on voimapari Tuula ja Harri Gustafsson.

Mathildedalin kylässä vierailee vuosittain noin 100 000 matkailijaa. Ruukkitehtaiden alueen kehittäjien Tuula ja Harri Gustafssonin elämäntyön vaikutus Mathildedalin nykytilaan ja kehitykseen on kiistaton. Kuten maakunnan asukkailta ja toimijoilta saadussa yleisöehdotuksessa todetaan:

”Ruukkitehdasalueelle tehdyt kehittämistoimet ja toiminnot ovat Tuula ja Harri Gustafssonin aikaan saamaa. Ilman heidän tulevaisuuden visiotaan, sekä 20 vuoden työtään ja päättäväisyyttään tätä idyllistä, matkailijoiden keskuudessa suosittua Mathildedalin kylää ei olisi sellaisena kuin se tänä päivänä tunnetaan.”

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus on myöntänyt vuoden 2022 Aurora-mitalin Mathildedalin ruukkitehtaiden alueen kehittäjille Tuula ja Harri Gustafssonille. Aurora-mitali myönnetään heille kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön hyväksi tehdystä työstä ja kulttuurimatkailun kehittämisestä. Valinta tehtiin maakunnan asukkailta ja toimijoilta saatujen ehdotusten perusteella.
 
Lue lisää: Vuoden 2022 Aurora-mitali Tuula ja Harri Gustafssonille Mathildedaliin (ePressi)

Ajankohtaista